Dunja Martić i Nina Pisk: Zlatan Vehabović, All of a sudden I miss everyone

Kada se prosječni promatrač nađe pred slikom Zlatana Vehabovića All of a sudden I miss everyone, gotovo sigurno pomisli kako se radi o prizoru posjetitelja u Prirodoslovnom muzeju. Takva je reakcija normalna za vrijeme u kojem konzument umjetnosti nije naviknut čitati djelo kroz ikonografske motive već na njih mora biti upozoren.
Zlatan Vehabović u ovom djelu donosi niz ikonografskih motiva povezanih s naslovom djela kroz koja postavlja pitanje položaja suvremenog umjetnika u institucijama kao što su muzeji i galerije. Umjetnika propituje na koji način institucije određuju i postavljaju modne trendove unutar umjetničke produkcije. Motiviran tekstom Mieke Bal i njezinom usporedbom Metropoliten museuma i etnografskih muzeja Vehabović na svojoj slici protagonista smješta upravo u Prirodoslovni muzej. Upravo taj prostor simbolikom pokriva temu s kojom se on bavi. Monumentalni mamuti, troma, izumrla bića zapanjujućih razmjera nose simboliku važnosti institucija čiji je ukus uvjetovan modom vremena i teško promjenjiv.
Unatoč tome što je prostor trodimenzionalno prikazan ipak nije u potpunosti definiran te njegova veličina i točne odrednice nisu jasne. Autoportret umjetnika, jedinog figurativnog protagonista slike, u monumentalnom prostoru djeluje malen.
Po tematici se ova slika ističe među svim ostalim djelima na izložbi U drugom filmu iako nije strana samom autoru. Vehabović se u ovom djelu bavi pozicijom umjetnika u kontekstu institucija galerija i muzeja pripisujući im karakteristike mamuta.
Na drugim se djelima Vehabović pretežno bavi pokretom prikazanog lika smještena u bezvremenske prostore koji nalikuju na kazališne kulise, a to primjenjuje i ovaj put.

Motovun, 28. 07. – 01. 08. 2008.

All of a sudden I miss everyone

No comments: